he and his friends/maral mahlouji/o va dustanash/او و دوستانش/tshirt

تو تاریکی


زمان میگیره یکی یکی قهرمان هات رو

زمان داره بهت میگه شبیه خودت شو

درختای بی ریشه میرن با این طوفان

بده دستات رو خودم میشم ریشه تو

تو تاریکی نمیبینی.من نشونت میدم

he and his friends/maral mahlouji/o va dustanash/او و دوستانش/tshirt
he and his friends/maral mahlouji/o va dustanash/او و دوستانش/tshirt